Ogłoszenie

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego " Infra " sp. z o.o. sprzeda działkę pod zabudowę wielorodzinną w Opalenicy.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Poznań, wielkopolskie
Cena
513 400 zł
Numer ogłoszenia
34014702
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-806 Poznań
Ulica
Św. Marcina 29/8
Osoba kontaktowa
PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-BUDOWLANE INFRA SP. Z O.O. W UPADŁ

SzczegółySyndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego
"Infra" sp. z o. o. w upadłości
z siedzibą w Poznaniu

SPRZEDA
działkę pod zabudowę wielorodzinną
w Opalenicy - PO1N/00037303/4
z dokumentacją projektowo - budowlaną
za łączną cenę nie niższą, niż 513.400 PLN netto
Warunki ogólne konkursu:
1. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie, opublikowanym na stronie internetowej www.ko-restrukturyzacja.pl
2. Termin składania ofert upływa 21 lipca 2020r.
3. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
4. Syndyk zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, prawo odrzucenia oferty, prawo unieważnienia konkursu ofert w całości bez podania przyczyny, prawo unieważnienia wyniku konkursu ofert bez podania przyczyny oraz prawo odstąpienia od oferty bez podania przyczyny.
Regulamin uzyskać można na stronie internetowej www.ko-restrukturyzacja.pl lub w siedzibie syndyka ul. Bóżnicza 1/28, 61-751 Poznań, tel. 61-2270942 office@ko-legal.pl. Zapoznanie się ze stanem przedsiębiorstwa upadłego i wyceną majątku po uprzednim uzgodnieniu terminu.
34014702
drukuj ogłoszenie