Ogłoszenie

Burmistrz Ujazdu ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd

opolskie, Ujazd

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Ujazd, opolskie
Numer ogłoszenia
158927
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
12-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Zgodnie z § 6 ust 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Burmistrz Ujazdu

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd:

1. Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 2394 i 364 o pow. 0,7428 ha wraz z ½ udziału działki nr 2392 o pow. 0,0118 ha (1/2 z pow. 0,0236 ha) obręb Ujazd, księga wieczysta nr OP1S/00040196/0,
- informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 3PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usługowych. Działki znajdują się w granicy obszarów, na których dopuszcza się lokalizację wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Docelowe zagospodarowanie działek: pod budowę stacji paliw wraz z usługami samochodowymi.
- cena wywoławcza: 261 950 zł. netto + 23% VAT,
- termin i miejsce przetargu: 14.08.2020 r. godz. 9:00, sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19,
- wysokość wadium: 26 195 zł. Wpłata wadium do dnia 10.08.2020 r. za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego,

2. Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 2393 o pow. 0,4883 ha wraz z ½ udziału działki nr 2392 o pow. 0,0118 ha (1/2 z pow. 0,0236 ha) obręb Ujazd, księga wieczysta nr OP1S/00040196/0,
- informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem 3PU - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usługowych. Działki znajdują się w granicy obszarów, na których dopuszcza się lokalizację wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. Docelowe zagospodarowanie działek: pod budowę wielkopowierzchniowego obiektu handlowego
- cena wywoławcza: 174 050 zł. netto + 23% VAT,
-  termin i miejsce przetargu: 14.08.2020 r. godz. 11:00, sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ul. Sławięcickiej 19,
- wysokość wadium: 17 405 zł. Wpłata wadium do dnia 10.08.2020 r. za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego.

Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: pełen tekst ogłoszenia o przetargu publikowany jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, tablicach ogłoszeń w mieście Ujazd, stronie internetowej Gminy Ujazd www.bip.ujazd.pl w zakładce ogłoszenia - przetargi na nieruchomości.
Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, tel. 77 404 87 56.

 

 

drukuj ogłoszenie