Ogłoszenie

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg na spraedaż nieruchomości zabudownej położonej w Lesznie ul. Przemysłowa 31.

warmińsko-mazurskie, Leszno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Leszno, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
864 m2
Cena
1 166 000 zł
Numer ogłoszenia
34015304
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
64-100 Leszno
Ulica
Kazimierza Karasia 15
Osoba kontaktowa
MIASTO LESZNO

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
1. Oznaczenie nieruchomości: Leszno, ul.Przemysłowa nr 31 - działki nr 9/1 i 9/2, ark. m. 8 o łącznej pow. 0,0864 ha - KW nr PO1L/00029861/2.
2. Nieruchomość (dz. 9/1) zabudowana budynkiem o funkcji biurowej - willa z pocz. XX w. wpisana do rejestru zabytków na podstawie decyzji z dnia 28.12.1993r. pod numerem 1472/A. Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem użytkowym i trójkondygnacyjną wieżyczką, murowany z cegły, poddasze i górna część wieży z muru pruskiego, otynkowanego o dekoracyjnym geometrycznym układzie belek. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 586,99 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjna, gazową, telekomunikacyjną. Stan techniczny budynku zadowalający, pilnych prac wymagają elewacje, oryginalna stolarka okienna i drzwiowa oraz pokrycie dachowe i zewnętrzne elementy więźby dachowej. Działka nr 9/2 stanowi ciąg komunikacyjny i parking.
3. Nieruchomość położona jest na terenie usług publicznych 44Up. Nieruchomość znajduje się w strefie "W" ochrony archeologicznej, obrębie obszaru wskazanego do rewitalizacji oraz na terenie zabytkowego założenia urbanistycznego Miasta Leszna wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 975/A decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 20 sierpnia 1985r.
4. Nabywca zobowiązany będzie zagospodarować nieruchomość, zgodnie z zaleceniami Konserwatora Zabytków w ciągu 4 lat. Miasto Leszno zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego w przypadku braku zagospodarowania nieruchomości.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 166 000,00 zł
Od ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu, stanowiącej zabytek, którego udział w cenie sprzedaży wynosi 90,6277%, udzielona zostanie bonifikata w wysokości 20%. Cena za nieruchomość podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.
6. Termin i miejsce przetargu: 18 sierpnia 2020 r., godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul.Kazimierza Karasia 15 - sala konferencyjna - parter.
7. Wysokość wadium: 230 000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna do dnia 13 sierpnia 2020 r.
8. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna przy ul.Kazimierza Karasia 15 oraz Al.Jana Pawła II nr 21 a także na stronie internetowej: bip.leszno.pl - w dziale: Przetargi na nieruchomości.
9. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, 64-100 Leszno, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-13.
Budynek można obejrzeć po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu
34015304
drukuj ogłoszenie