Ogłoszenie

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lesznie ul. Królowej Jadwigi 31.

wielkopolskie, Leszno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Leszno, wielkopolskie
Powierzchnia
292 m2
Cena
815 000 zł
Numer ogłoszenia
34015311
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
64-100 Leszno
Ulica
Kazimierza Karasia 15
Osoba kontaktowa
MIASTO LESZNO

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Leszna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej.
1. Oznaczenie nieruchomości: Leszno, ul.Królowej Jadwigi nr 31 - działka nr 3/2, ark. m. 46 o pow. 0,0292 ha - KW nr PO1L/00026193/7.
2. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym o przeznaczeniu mieszkaniowym wraz z lokalem gospodarczym. Budynek kamienicy czynszowej wybudowany w technologii tradycyjnej, składający się z 3 kondygnacji w tym z poddasza użytkowego. Powierzchnia netto budynku wynosi 422,68 m2. Budynek wyposażony jest w instalacje: energetyczną, wodociągową, kanalizacyjna, gazową, telekomunikacyjną. Stan techniczny budynku średni, lokali zły. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków na podstawie decyzji z dnia 15.01.1971 r. pod numerem 569/Wlkp./A.
3. Nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi 74MW/U oraz 73UC teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Nieruchomość znajduje się w strefie "W" ochrony archeologicznej, obrębie obszaru wskazanego do rewitalizacji oraz na terenie zabytkowego założenia urbanistycznego Miasta Leszna wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 975/A decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 20 sierpnia 1985r.
4. Zgodnie z art.26 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, nabywca zobowiązany będzie do przeprowadzenia niezbędnych prac konserwatorskich w terminie 2 lat. Miasto Leszno zastrzega sobie prawo odkupu w ciągu 5 lat od dnia zawarcia aktu notarialnego w przypadku braku zagospodarowania nieruchomości.
5. Cena wywoławcza nieruchomości: 815 000,00 zł
Od ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu, stanowiącej zabytek, udzielona zostanie bonifikata w wysokości 20%. Cena za nieruchomość podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy. Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług.
6. Termin i miejsce przetargu: 18 sierpnia 2020 r., godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul.Kazimierza Karasia 15 - sala konferencyjna - parter.
7. Wysokość wadium: 160 000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna do dnia 13 sierpnia 2020 r.
8. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna przy ul.Kazimierza Karasia 15 oraz Al.Jana Pawła II nr 21 a także na stronie internetowej: bip.leszno.pl - w dziale: Przetargi na nieruchomości.
9. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, 64-100 Leszno, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 16, telefon 65/ 529-82-13.
Budynek można obejrzeć po wcześniejszym ustaleniu terminu z Miejskim Zakładem Budynków Komunalnych w Lesznie, ul.Jana Dekana 10, tel. 65/ 526 86 30
34015311
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: