Ogłoszenie

Ogłoszenie PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

śląskie, JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ, śląskie
Powierzchnia
20 695 m2
Cena
1 182 000 zł
Numer ogłoszenia
158988
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
18-06-2020

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Wyciąg z ogłoszenia PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ o przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 20.08.2020 roku o godz. 11:00 w Sali 130 A, piętro I budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej przy ulicy Towarowej, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 1086/14 o pow. 2,0695 ha, obręb Jastrzębie Zdrój, k. m. 6, KW GL1J/00046516/4.

Cena wywoławcza 1 182 000,00 zł netto, wadium 118 200,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
(t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 106 z późn. zm.) objęta jest podatkiem 23% VAT.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru działki, której wpłata dotyczy na konto 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010 do dnia 14.08.2020 r. (data wpływu na konto).

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka 1086/14, znajduje się w strefie M010P.U - tereny zabudowy produkcyjno-usługowej oraz w terenie górniczym KWK „ Borynia - Zofiówka - Jastrzębie\" Ruch „Jastrzębie\". Działka objęta jest statusem Specjalnej Katowickiej Strefy Ekonomicznej.

Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronie internetowej www.jastrzebie.pl. Uzgodnienia branżowe oraz dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pok. 469 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu -Zdroju przy Al. Piłsudskiego 60, Tel 32- 47 85 273.

 

 

drukuj ogłoszenie