Ogłoszenie

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przy ul. Unii Lubelskiej 3 w Poznaniu.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Unii Lubelskiej, Poznań, wielkopolskie
Cena
13 600 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
08-07-2020
Numer ogłoszenia
34016362
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
18-06-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
-
Osoba kontaktowa
WYTWÓRNIA SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO - POZNAŃ SP. Z O.O.

SzczegółyOGŁOSZENIE
O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZY ULICY UNII LUBELSKIEJ 3 W POZNANIU
WSK-Poznań Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej 3 (dalej zwane "WSK") ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek grantu oznaczonych numerami 5/4; 6/11; 2/2; 1/9; 27/11 oraz prawa własności posadowionych na tych działkach budynków, budowli i urządzeń, dla których Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00246789/1. Wymienione wyżej działki i budynki, budowle i urządzenia są oferowane do sprzedaży jako jedna całość i w dalszej części tekstu zwane są "nieruchomość".
Nieruchomość położona jest w Poznaniu, obręb 14, 15 przy ul. Unii Lubelskiej 3. Na nieruchomość składa się siedem działek gruntu o łącznej powierzchni 22.842 m2 oznaczonych numerami geodezyjnymi: 5/4 o powierzchni 7912 m2, 6/11 o powierzchni 3648 m2, 2/2 o powierzchni 2217 m2, 1/9 o powierzchni 9051 m2, 27/11 o powierzchni 14 m2.
Właścicielem gruntu jest Skarb Państwa. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości, do dnia 5.12.2089 r., jest WSK. Na działce 1/9 znajduje się 8-kondygnacyjny budynek biurowy o pow. użytkowej 3726 m2, budynek ETO o pow. użytkowej 885 m2, budynek wartowni i wiaty rowerowej o pow. użytkowej 444 m2 (w tym powierzchnia wiaty 300 m2; powierzchnia wartowni 144 m2).
Na działkach 2/2 i 6/11 znajduje się budynek portierni o pow. użytkowej 25 m2. Właścicielem budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności jest WSK. Wokół budynków znajduje się zagospodarowana zieleń, parking na samochody, utwardzone place. Sąsiedztwo stanowi w większości zabudowa mieszkalna wielorodzinna, a w mniejszej części obiekty produkcyjne i usługowe. Budynek posiada funkcje mieszane: biurowe, usługowe, magazynowe. Stan techniczny budynku biurowego jest dobry - nie zagraża bezpieczeństwu i nadaje się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Nieruchomość jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jako teren zabudowy usługowej (bank, biura, hotel, gastronomia) lub obiektów produkcyjnych, baz, składów lub magazynów, garaży podziemnych lub nadziemnych jednokondygnacyjnych lub wielokondygnacyjnych, parkingów i placów manewrowych.
Maksymalna powierzchnia zabudowy 50% działki, wysokość budynków nie większa niż 25 m. Dojazd do nieruchomości jest możliwy utwardzoną asfaltem ulicą Unii Lubelskiej, wzdłuż której biegnie linia tramwajowa.
Cena wywoławcza (minimalna, jaka może zostać zaoferowana) wynosi: 13 600 000,00 zł (słownie złotych: trzynaście milionów sześćset tysięcy 00/100) netto.
Termin składania ofert: 8 lipca 2020 r., g. 10.00. Termin otwarcia ofert: 8 lipca 2020 r., g. 12.00.
Szczegółowe informacje o przetargu zostały umieszczone na stronie internetowej https://www.wsk-poznan.com.pl/przetarg.
34016362
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: