Ogłoszenie

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Bytomiu przy ul. Elektrownia 18

śląskie, Bytom

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Bytom, śląskie
Powierzchnia
47 600 m2
Numer ogłoszenia
159000
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto

Szczegóły


Fortum Silesia S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 416 oferuje do sprzedaży nieruchomość zlokalizowaną w Bytomiu, w rejonie Miechowice, przy ul. Elektrownia 18.

Przedmiot oferty: Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek gruntu o numerach ewidencyjnych 120/3 - KW nr KA1Y/00007184/5, 121/3 - KW nr KA1Y/00047556/6 oraz po dokonaniu podziału geodezyjnego część działek gruntu nr 141/3 i 144/3 odpowiednio KW nr KA1Y/00047556/6 i KA1Y/00006888/3, będących własnością Skarbu Państwa. Rodzaj użytków: Ba-tereny przemysłowe.

Przeznaczenie terenu: w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bytomia nieruchomość oznaczona jako teren: P4 - tereny technologiczne, T1 - tereny zabudowy infrastruktury technicznej i składowania odpadów.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: brak

Powierzchnia terenu : około 47 600 m2.

Osoby do kontaktu:
Marek Dołęga kom. 607 917 438, e-mail: Marek.Dolega@fortum.com
Grażyna Jałowiecka kom. 502 855 980, e-mail: Grazyna.Jalowiecka@fortum.com

 

 

 

 

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie