Ogłoszenie

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Namysłowie.

opolskie, Namysłów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
OŁAWSKA, Namysłów, opolskie
Powierzchnia
2 893 m2
Cena
599 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
21-08-2020
Numer ogłoszenia
34016639
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
19-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
46-100 Namysłów
Ulica
STANISŁAWA DUBOIS 3
Osoba kontaktowa
GMINA NAMYSŁÓW

SzczegółyO G Ł O S Z E N I E BURMISTRZA NAMYSŁOWA
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Namysłów, położonej w Namysłowie, przy
ul. Oławskiej, k.m.1, obejmującej działkę numer 147/2, o powierzchni 0,2893 ha, cena wywoławcza - 599 000,00 zł. Podana cena jest ceną brutto. Działka będąca przedmiotem sprzedaży zapisana jest
w księdze wieczystej nr OP1U/00042317/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działka bez obciążeń i zobowiązań. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona jako teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Miejskim
w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek B, pokój nr 32.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 21 sierpnia 2020 r. przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym
w Namysłowie. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego.
Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 378 (w godzinach pracy Urzędu).
Namysłów, 15 czerwca 2020 r. Burmistrz
dr Bartłomiej Stawiarski
34016639
drukuj ogłoszenie