Ogłoszenie

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej położonej ul. Sportowa 3 w Suchedniowie

mazowieckie, Skarżysko-kamienna

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Skarżysko-kamienna, mazowieckie
Powierzchnia
9 639 m2
Cena
2 100 000 zł
Numer ogłoszenia
34017458
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
Konarskiego 20
Osoba kontaktowa
POWIAT SKARŻYSKI

Szczegóływyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości
ZARZĄDU POWIATU SKARŻYSKIEGO
OGŁASZA:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego
zlokalizowanej w Suchedniowie przy ul. Sportowej 3, ozn. w rejestrze gruntów jako działki nr 4662/5 o pow. 0,0966 ha i nr 4663/2 o pow. 0,8673 ha, arkusz 8, Obr. 0001 Suchedniów, objętej KW Nr Nr KI1R/00036436/8.
- Cena wywoławcza - 2 100 000,00 zł + 23% VAT.
I. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOISCI I SPOSÓB JEJ ZAGOSPODAROWANIA
Teren, na którym położona nieruchomość jest usytuowany na obszarze ozn. symbolem UP 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym Uchwałą Nr 40/VII/2010 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 15.07.2010r.
II. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGÓW:
Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20 pok. Nr 102 o godzinie:10 00
III. WYSOKOŚĆ WADIUM, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA;
Wadium w wysokości: 210 000,00 zł należy wpłacić na konto Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej nr 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 Getin Noble Bank SA w terminie do dnia 20 sierpnia 2020.r
IV. INFORMACJA O MIEJSCU WYWIESZENIA I PUBLIKACJI OGŁOSZENIA
Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, oraz opublikowana na stronie BIP Starostwa w Skarżysku-Kamiennej http://powiat.skarzyski.lo.pl.
V. DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOZNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU :
Starostwo Powiatowe 26-110 Skarżysku-Kamienna ul. Konarskiego 20, Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej tel. (41) 39-53 -019) mail: starostwo@skarzysko.powiat.pl
34017458
drukuj ogłoszenie