Ogłoszenie

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie.

dolnośląskie, Wołów

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
T. KOŚCIUSZKI, Wołów, dolnośląskie
Powierzchnia
23 045 m2
Cena
540 000 zł
Numer ogłoszenia
34015397
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
56-100 Wołów
Ulica
RYNEK 34
Osoba kontaktowa
GMINA WOŁÓW

SzczegółyBURMISTRZ GMINY WOŁÓW
podaje do publicznej wiadomości
Wyciąg z ogłoszenia o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Wołowie przy ul. T. Kościuszki.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż działki nr 10/1 Am 47 o pow. 2,3045 ha położonej przy ul. T. Kościuszki w Wołowie zabudowanej dziewięcioma budynkami produkcyjnymi, usługowymi i gospodarczymi w złym stanie technicznym. Księga Wieczysta nr KW WR1L/00034304/9.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka jest oznaczona symbolami U/34 - tereny usług oraz KDPJ/71 - ciąg pieszo - jezdny i i leży w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. Na działce znajduje się stanowisko archeologiczne 52/52/75-25 AZP, ślad osadnictwa, neolit.
Forma zbycia - przeniesienie prawa własności.
Cena wywoławcza - 540.000,00 zł
Wadium - 54.000,00 zł
Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 20.08.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie (Rynek 34, sala sesyjna).
Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wołowie w przybudówce B Ratusza i w budynku głównym, a także opublikowane na stronach internetowych Urzędu Miejskiego www.bip.wolow.ploraz www.wolow.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - przybudówka B Ratusza, pokój nr 14, telefonicznie pod numerem 71/ 319 13 15, 71/ 319 13 14.
34015397
drukuj ogłoszenie