Ogłoszenie

Prezydent Miasta Konina ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Koninie w obr. Starówka przy ul. PCK 10.

wielkopolskie, Konin

Najważniejsze informacje

Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Konin, wielkopolskie
Powierzchnia
828 m2
Cena
152 000 zł
Numer ogłoszenia
34017528
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-06-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-500 Konin
Ulica
Pl. Wolności 1
Osoba kontaktowa
MIASTO KONIN

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm. ).
Prezydent Miasta Konina
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonych w Koninie, obręb Starówka przy ul. PCK 10.
Lp.Nr działkiPowierzchnia
(ha)
Nr księgi wieczystejPołożeniePrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoZobowiązania nabywcyCena wywoławczawadium
1.3380.0828KN1N/0008024/4Obręb StarówkaMN/U5 -tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej
Zgodnie z wydaną Decyzją NR PINB 5153/21/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Konina nabywca będzie zobowiązany do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości decyzja do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami ( pokój nr 2).
152.000,00 zł
30.400,00 zł
1. Opis Nieruchomości:
Nieruchomość zlokalizowana w centralnej części Konina, w obrębie Starówka. Budynek wolnostojący, parterowy z poddaszem użytkowym,
niepodpiwniczony wybudowany w latach 50-tych XX wieku. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 217,03 m2.
Obiekt znajduje się w miejskiej ewidencji zabytków oraz działka znajduje się w:
- strefie B ochrony konserwatorskiej oraz OW ochrony dziedzictwa archeologicznego,
- strefie ochronnej miejskiego ujęcia wód podziemnych.
- budynek w złym stanie technicznym.
Budynek oraz obszar podlegają ochronie prawnej w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 282 ). Właściciel lub posiadacz zabytku znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków zobowiązany jest do powiadomienia organu ochrony zabytków o zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku nie później niż w terminie miesiąca od ich wystąpienia.
2. Nieruchomość zwolniona jest z podatku od towarów i usług.
3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium.
Wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Koninie, Getin Noble Bank S.A. nr 56 1560 0013 2015 2804 6127 0038 w takim terminie, by w.w kwota znalazła się na podanym koncie do dnia 12.08.2020 roku.
W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny.
4. Termin i miejsce przetargu:
18 sierpnia 2020r./ wtorek /, godz. 11oo w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie /nr 101/, ul. Plac Wolności 1.
5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie przy ulicy plac Wolności 1, oraz Internet - strona : www.bip.konin.eu- zakładka ogłoszenia i komunikaty i www.konin.pl- zakładka Nieruchomości Przetargi.
6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:
Urząd Miejski w Koninie przy ulicy plac Wolności 1, Wydział Gospodarki Nieruchomościami / pokój nr 2 / , tel. 63 24 01 235.
34017528
drukuj ogłoszenie