Ogłoszenie

Ogłoszenie Wójta Gminy Złotniki Kujawskie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Palczynie

kujawsko-pomorskie, Palczyn

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Palczyn, kujawsko-pomorskie
Cena
1 010 776,5 zł
Numer ogłoszenia
159049
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
25-06-2020

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Wójt Gminy Złotniki Kujawskie ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złotniki Kujawskie, zabudowanej budynkami dworskimi wpisanymi do rejestru zabytków położonej w Palczynie.

Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość położona na działce nr 86/22 o pow. 1,6124 ha, zapisana w księdze wieczystej BY1I/00038216/6, wpisana do rejestru zabytków pod numerem A/1035 dnia 28.10.1992r.
Opis nieruchomości: nieruchomość składa się z parku, starego budynku dworu o pow. użytkowej 392,57 m², budynku po byłej szkole o pow. użytkowej 661,93 m², budynku sali gimnastycznej o pow. użytkowej 97,80 m², budynku łącznika o pow. użytkowej 96,60 m², budynku gospodarczego o pow. użytkowej 47,41 m², szamba o pow. zabudowy 50 m².
Nieruchomość ogrodzona jest siatką na słupach stalowych osadzonych w gruncie o długości 253m i wysokości 1,50m.
Ze względu na zabytkowy charakter nieruchomości:
- nie może nastąpić podział nieruchomości
- oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedstawić do zaopiniowania w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków, Delegaturze w Bydgoszczy program użytkowy dla przedmiotowej nieruchomości.

Cena wywoławcza: 1.010.776,47 zł., wysokość wadium 102.000,00 zł., które należy wpłacić na konto gminy nr 32 8142 1059 0000 1935 2000 0004 w terminie do 17 sierpnia 2020r.
Sprzedawana nieruchomość, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług zwolniona jest od podatku vat.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest wolna od obciążeń.

Ofertę z dopiskiem „Przetarg-Palczyn" w zamkniętej kopercie należy złożyć w terminie do 24 sierpnia 2020r. do godz. 15:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Złotnikach Kujawskich ul. Powstańców Wielkopolskich, pokój nr 25.

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Złotnikach Kujawskich ul. Powstańców Wielkopolskich 6 oraz na stronie internetowej BIP tut. urzędu.

 

 

 

 

 

 

drukuj ogłoszenie