Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Jastrzębie-Zdroju przy ul. Małopolskiej

śląskie, Jastrzębie-Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jastrzębie-Zdrój, śląskie
Powierzchnia
2 049 m2
Cena
598 000 zł
Numer ogłoszenia
159159
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-07-2020

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Wyciąg z ogłoszenia

PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ o przetargu ustnym nieograniczonym, który odbędzie się w dniu 17 września 2020 roku o godzinie 11:00 w sali 130 A, I piętro budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Małopolskiej, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 190/50 o pow. 0,1041 ha, 190/55 o pow. 0,0868 ha, 190/17 o pow. 0,0140 ha, obręb Jastrzębie Miasto, KW GL1J/00008666/2.

Cena wywoławcza 598 000,00 zł netto, wadium 60 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 106 z późn. zm.) objęta jest 23 % podatkiem VAT. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w określonej wyżej wysokości z podaniem numeru działki, której wpłata dotyczy na konto 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010 do dnia 11.09.2020 r. (data wpływu na konto). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki znajdują się w strefie U2 - usługi z dopuszczeniem handlu wielkoprzestrzennego o pow. Sali sprzedaży powyżej 2000 m2. Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronie internetowej www.jastrzebie.pl. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pok. 469 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu -Zdroju przy Al. Piłsudskiego 60, Tel 32- 47 85 273.

 

 

 

drukuj ogłoszenie