Ogłoszenie

Burmistrz Malborka ogłasza przetarg na niezabudowaną działkę nr 8/3, położoną w Malborku przy Al. Armii Krajowej

pomorskie, Malbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Al. Armii Krajowej, Malbork, pomorskie
Powierzchnia
1 522 m2
Cena
916 156 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-09-2020
Numer ogłoszenia
34020955
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-200 Malbork
Ulica
Pl. Słowiański 5
Osoba kontaktowa
Miasto Malbork

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZ MIASTA MALBORKA
ogłasza w dniu 10 września 2020 o godz. 10.30
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Malborka
1. Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 14 miasta Malborka przy Al. Armii Krajowej, mająca urządzoną księgę wieczystą KW GD1M/00022289/8:
l.p.Nr działkiPow. w hacena wywoławcza brutto
(VAT 23%)
18/30.1522916 156 zł
2. Warunki nabycia nieruchomości:
1. wadium w kwocie - 90 000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) płatne najpóźniej do 07 września 2020 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w PKO BP SA nr 60 1020 1811 0000 0402 0339 9631. Za datę zapłaty wadium uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie depozytowym Miasta Malborka.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku, sala nr 232. Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (tel. 6290400 w. 470, 471, 472, i w zakresie zabudowy 431, 432). Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Pełny tekst ogłoszenia został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka i na stronie www.bip.malbork.pl
34020955
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: