Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Malborka ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki nr 358/2, położonej w Malborku przy ul. Dalekiej

pomorskie, Malbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Daleka, Malbork, pomorskie
Powierzchnia
15 718 m2
Cena
1 137 169 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-09-2020
Numer ogłoszenia
34020959
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-07-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-200 Malbork
Ulica
Pl. Słowiański 5
Osoba kontaktowa
Miasto Malbork

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZ MIASTA MALBORKA
ogłasza w dniu 10 września 2020 o godz. 10.00
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Malborka
1. Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 7 miasta Malborka przy ul. Dalekiej, mająca urządzoną księgę wieczystą KW GD1M/00020202/1:
l.p.Nr działkiPow. w hacena wywoławcza brutto
(VAT 23%)
1358/21.57181 137 169 zł
2. Warunki nabycia nieruchomości:
1. wadium w kwocie - 100 000 zł (sto tysięcy złotych) płatne najpóźniej do 07 września 2020 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w PKO BP SA nr 60 1020 1811 0000 0402 0339 9631. Za datę zapłaty wadium uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie depozytowym Miasta Malborka.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku, sala nr 232. Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (tel. 6290400 w. 470, 471, 472, i w zakresie zabudowy 431, 432). Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Pełny tekst ogłoszenia został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka i na stronie www.bip.malbork.pl
34020959
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: