Ogłoszenie

Prezydent Miasta Konina ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Koninie, obręb Miedzylesie.

wielkopolskie, Konin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Konin, wielkopolskie
Powierzchnia
10 941 m2
Cena
421 000 zł
Numer ogłoszenia
34021124
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
09-07-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-500 Konin
Ulica
Pl. Wolności 1
Osoba kontaktowa
MIASTO KONINMIASTO KONIN

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Zgodnie z § 6 ust. 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań
na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2014r. poz.1490 ze zm. ).
Prezydent Miasta Konina
ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Koninie, obręb Międzylesie.
Lp.Nr działkiPowierzchnia
(ha)
Nr księgi wieczystejPołożeniePrzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoOpis nieruchomościTermin zagospodarowania nieruchomościCena wywoławczawadium
1.5311.0941KN1N/00048402/0Obręb Międzylesie13U- tereny usługPrzedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenach inwestycyjnych - Międzylesie. Teren położony około 5 km od centrum miasta.Nabywca powinien zagospodarować nieruchomość i oddać ją do użytku zgodnie z przepisami prawa budowlanego zakończenie budowy w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży
z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych w wysokości 5 % ceny nieruchomości za każdy miesiąc zwłoki i zabezpieczenia ich poprzez ustanowienie hipoteki umownej do kwoty 500.000,00 zł.
421.000,00 zł
84.200,00 zł
2.5391.5122KN1N/00048402/0Obręb Międzylesie26TA- tereny aktywizacji gospodarczejPrzedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenach inwestycyjnych - Międzylesie. Teren położony około 5 km od centrum miasta.Nabywca powinien zagospodarować nieruchomość i oddać ją do użytku zgodnie z przepisami prawa budowlanego zakończenie budowy w terminie 3 lat od dnia zawarcia umowy kupna sprzedaży
z zastrzeżeniem naliczenia kar umownych w wysokości 5 % ceny nieruchomości za każdy miesiąc zwłoki i zabezpieczenia ich poprzez ustanowienie hipoteki umownej do kwoty 700.000,00 zł.
630.000,00 zł126.000,00 zł
Pierwszy przetarg został przeprowadzony 17 grudnia 2019 roku,
Drugi przetarg został przeprowadzony 19 maja 2020 roku.
1. W dziale III KW KN1N/00048402/0 wpisane są ograniczone prawa rzeczowe polegające na odpłatnej i nieodpłatnej służebności przesyłu oraz
prawa służebności gruntowej.
2. Przez działki nr 531 w północnej części działki wzdłuż ul. Brunatnej przebiega gazociąg.
3. Działki znajdują się na obszarze trudnych warunków budowlanych. Dokumentacja badań geologicznych do wglądu w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami ( pokój nr 2 ).
4. Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony należny podatek VAT.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium.
6. Wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 20 % ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Koninie, Getin Noble Bank
S.A. nr 56 1560 0013 2015 2804 6127 0038 w takim terminie, by w.w kwota znalazła się na podanym koncie do dnia 23.09.2020 roku.
W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny.
7. Termin i miejsce przetargu:
29 września 2020r./ wtorek /, godz. 11oo w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie /nr 101/, ul. Plac Wolności 1.
8. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Koninie przy ulicy plac Wolności 1, oraz Internet - strona : www.bip.konin.eu- zakładka
ogłoszenia i komunikaty i www.konin.pl- zakładka Nieruchomości Przetargi.
9. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:
Urząd Miejski w Koninie przy ulicy plac Wolności 1, Wydział Gospodarki Nieruchomościami / pokój nr 2 / , tel. 63 24 01 235.
34021124
drukuj ogłoszenie