Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Rypin ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki nr 2224/5, położonej w Rypinie przy ul. Dworcowej

kujawsko-pomorskie, Rypin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Dworcowa, Rypin, kujawsko-pomorskie
Powierzchnia
7 751 m2
Cena
2 500 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
16-09-2020
Numer ogłoszenia
34021623
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-07-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
87-500 Rypin
Ulica
Warszawska 40
Osoba kontaktowa
Urząd Miasta Rypin

SzczegółyBurmistrz Miasta Rypin
o g ł a s z a
kolejny nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Rypin, położonej w Rypinie przy ul. Dworcowej.
Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość ozn. nr geod. 2224/5 o powierzchni
0,7751 ha, zapisana w KW Nr WL1Y/00016178/9 położona w Rypinie przy ul. Dworcowej.
Nieruchomość jest niezabudowana.
Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa usługowa oraz mieszkaniowa jedno
i wielorodzinna.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 4U - zabudowa usługowa.
Określenie użytków: RIVa - 0,1498 ha, R IVb - 0,5186 ha, R V - 0,1067 ha.
Cena wywoławcza nieruchomości: 2.500.000,-zł netto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).
Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT (23%).
Przetarg odbędzie się w dniu 16 września 2020 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń
(pok. 104) Urzędu Miasta Rypin ul. Warszawska 40.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie najpóźniej do dnia 2 września 2020r. na konto Urzędu w BGŻ BNP Paribas O/Rypin Nr 84 2030 0045 1110 0000 0245 8610 wadium
w gotówce (pieniądzu) w wysokości 250.000,-zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Pełna treść ogłoszenia o przetargu została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rypin ul. Warszawska 40 oraz na stronie internetowej Urzędu www.rypin.euoraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rypin.eu.
Bliższych informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, pok. 108, telefon: 54 280 96 27.
Burmistrz Miasta Rypin
Paweł Grzybowski
34021623
drukuj ogłoszenie