Ogłoszenie

Prezydent Miasta Leszna ogłasza III przetarg na sprzedaż nieuchomości położosnej w Lesznie przu ul. Słowiańskiej nr 43 i 45.

wielkopolskie, Leszno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Leszno, wielkopolskie
Numer ogłoszenia
34021776
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
13-07-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
64-100 Leszno
Ulica
Kazimierz Karasia 15
Osoba kontaktowa
MIASTO LESZNO

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Prezydent Miasta Leszna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
udziału w wysokości 64118/84504 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w Lesznie przy ulicy Słowiańskiej nr 43 i 45
1. Oznaczenie nieruchomości: Leszno, ul. Słowiańska nr 43 i 45 - działka nr 141/4, ark. m. 47 o pow. 0,0693 ha - KW nr PO1L/00024446/2.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż udziału w wysokości 64118/84504 części w nieruchomości zabudowanej, położonej w Lesznie przy ulicy Słowiańskiej nr 43 i 45, stanowiącej własność Miasta Leszna.
Na powyższy udział składa się:
w budynku przy ul. Słowiańskiej 43:
- samodzielny lokal mieszkalny nr 3 na I piętrze, posiadający korytarz, 3 pokoje, kuchnię oraz łazienkę z w.c. o pow. użytkowej 80,95 m2;
- samodzielny lokal mieszkalny nr 5 na I piętrze, posiadający korytarz, 2 pokoje, kuchnię oraz łazienkę z w.c. o pow. użytkowej 62,74 m2;
- część niewyodrębniona na II piętrze i poddaszu o pow. użytkowej 168,01 m2;
w budynku przy ul. Słowiańskiej 45:
- samodzielny lokal użytkowy nr 1 na parterze posiadający salę sprzedaży, pomieszczenie socjalne, w.c., 10 pomieszczeń gospodarczych, korytarz i kotłownię o pow. 147,96 m2 oraz 2 pomieszczenia przynależne - pomieszczenia gospodarcze o łącznej pow. 4,38 m2;
- samodzielny lokal mieszkalny nr 1 na I piętrze posiadający korytarz, 3 pokoje, kuchnię oraz łazienkę z w.c. o pow. użytkowej 67,02 m2;
- samodzielny lokal mieszkalny nr 2 na I piętrze posiadający kuchnię i 2 pokoje o pow. 43,62 m2 oraz 2 pomieszczenia przynależne: na I piętrze - w.c. o pow. 7,06 m2 i na II piętrze pomieszczenie gospodarcze o pow. 6,44 m2;
- samodzielny lokal mieszkalny nr 3 na II piętrze posiadający korytarz, schowek, kuchnię i 2 pokoje o pow. 51,93 m2 oraz pomieszczenie przynależne - w.c. o pow. 1,07 m2.
Budynek położony w zwartej zabudowie przy:
- ul. Słowiańskiej 43 posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną, pełni funkcję obiektu mieszkalnego. Powierzchnia użytkowa 515,56 m2. Stopień zużycia technicznego ocenia się na około 50%.
- ul. Słowiańskiej 45, posiada trzy kondygnacje nadziemne bez podpiwniczenia, pełni funkcję obiektu mieszkalno-użytkowego. Powierzchnia użytkowa 329,48 m2. Stopień zużycia technicznego ocenia się na około 60%.
Parter budynków powyżej poziomu przyległego gruntu. Teren wokół budynków utwardzony. Budynki wyposażone są w instalacje elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową. Instalacja ogrzewania indywidualna.
Nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług (113MW/U), na terenie zabytkowego założenia urbanistycznego Miasta Leszna, w strefie "W" ochrony archeologicznej oraz w obrębie obszaru wskazanego do rewitalizacji. Budynki są ujęte w gminnej ewidencji zabytków, sporządzonej przez Urząd Miasta Leszna.
Lokale mieszkalne nr 3 i 5 znajdujące się w budynku przy ul. Słowiańskiej 43 oraz nr 1, 2, 3 znajdujące się w budynku przy ul. Słowiańskiej 45 są wynajmowane. Nabywca udziału w nieruchomości wstąpi w stosunek najmu w miejsce zbywcy, zgodnie z art. 678 kodeksu cywilnego.
2. Cena wywoławcza nieruchomości: 500.000,00 zł
Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Cena nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie powiększona o kwotę 500.000,00 zł z tytułu zapewnienia lokalu zamiennego dla najemcy lokalu mieszkalnego:
- nr 3 i 5 w budynku przy ul. Słowiańskiej 43,
- nr 1, 2 i 3 w budynku przy ul. Słowiańskiej 45,
przez Miasto Leszno i podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej, nie później niż w dniu zawarcia umowy.
3. Termin i miejsce przetargu: 16 września 2020 r., godz. 12:00, w siedzibie Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 - sala konferencyjna - parter.
4. Wysokość wadium: 99.000,00 zł wymagalne na koncie Urzędu Miasta Leszna nr: 37 1020 3088 0000 8302 0005 7703 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 10 września 2020 r.
5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15 oraz Al. Jana Pawła II nr 21, a także na stronie internetowej: bip.leszno.pl - w dziale: Przetargi na nieruchomości.
6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Leszna, 64-100 Leszno, Al. Jana Pawła II 21, pok. nr 17, telefon 65/ 529-82-12.
Budynek można obejrzeć po wcześniejszym ustaleniu terminu z Miejskim Zakładem Budynków Komunalnych w Lesznie, ul. Jana Dekana 10, tel. 65/ 526 86 30
34021776
drukuj ogłoszenie