Ogłoszenie

Pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gorlicka, Wrocław, dolnośląskie
Powierzchnia
35,77 m2
Cena
96 525 zł
Numer ogłoszenia
34022489
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
53-519 Wrocław
Ulica
Zaporoska
Osoba kontaktowa
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJ. DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ MACIEJKOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJ. DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ MACIEJ

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu Maciej Jankowski Kancelaria Komornicza nr IX we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku
z art. 955 kpc, że w dniu:
24 sierpnia 2020 r. o godz. 09:00
w sali nr 101 Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5
odbędzie się:
P I E R W S Z A L I C Y T A C J A
lokalu mieszkalnego nr 4 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu przy ul. Gorlickiej 21, dla którego księgę wieczystą nr WR1K/00207752/7 prowadzi Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu. Lokal o powierzchni użytkowej 35,77 mkw., położony jest na pierwszej kondygnacji. Wejście do mieszkania bezpośrednio z klatki. Lokal składa się z 2 pokoi, WC, przedpokoju, kuchni. Do lokalu przynależy udział 629/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Lokal stanowi własność dłużnika: Janowicz Marcin.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 128.700,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:
trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 96.525,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 12.870,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Numer rachunku bankowego komornika: 88 1020 5226 0000 6202 0421 0233 PKO BP S.A. I O/Wrocław.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości z uwagi na stan epidemii przesłany zostanie osobom zainteresowanym drogą mailową. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Maciej Jankowski
34022489
drukuj ogłoszenie