Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Trzebnica ogłasza przetarg na zbycie na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej i Świętojańskiej

dolnośląskie, Trzebnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Trzebnica, dolnośląskie
Powierzchnia
1 852 m2
Cena
485 000 zł
Numer ogłoszenia
34022472
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-07-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
55-100 Trzebnica
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
GMINA TRZEBNICA

SzczegółyPrzetarg nr GGN P/13/2020
Burmistrz Gminy Trzebnica ogłasza na zbycie na własność nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie miasta Trzebnicy, przy skrzyżowaniu ulicy Grunwaldzkiej i Świętojańskiej, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 6/8 AM-10 o powierzchni 0,0469 ha, działka ewidencyjna nr 6/9 AM-10 o powierzchni 0,1383 ha, ogółem 0,1852 ha. Szczegółowy opis ww. nieruchomości zawiera ogłoszenie nr GGN P/13/2020 podane
do publicznej wiadomości.
Cena wywoławcza wynosi 485 000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2020 r., o godzinie 9:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy pl. Piłsudskiego 1 w sali nr 12.
Warunkiem koniecznym uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości
48 500,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Trzebnicy nr 14 9591 0004 2001 0000 4431 0005, datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2020 roku, wraz z zaznaczeniem numeru przetargu (GGN P/13/2020) oraz osobiste lub faksem (071-722-78-56) złożenie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy kopii dowodu wpłaty wadium, w terminie do dnia 17 września 2020 roku oraz okazania tego dowodu wpłaty w dniu przetargu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z ogłoszeniem, warunkami
oraz z przedmiotem przetargu. Z pełną treścią ogłoszenia o przetargu można zapoznać się na stronie: www.bip.trzebnica.ploraz w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy.
WIĘCEJ INFORMACJI: Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. Piłsudskiego 1 - Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami - pokój nr 52-54, tel. 071 312-06-11 wew. 252-254.
34022472
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: