Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Skoki ogłasza przeyarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Skokach

wielkopolskie, Skoki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Skoki, wielkopolskie
Powierzchnia
4 320 m2
Cena
531 360 zł
Numer ogłoszenia
34023019
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-07-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
62-085 Skoki
Ulica
Ciastowicza
Osoba kontaktowa
GMINA SKOKI

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Skokach przy ulicy Antoniewskiej (Piła Młyn)
Nieruchomość składa się z dwóch działek ewidencyjnych: numer 1331/1 oznaczonej symbolem Bp stanowiącej zurbanizowane tereny niezabudowane oraz numer 1331/2 oznaczonej symbolem B stanowiącej tereny mieszkaniowe, dla których Sąd Rejonowy w Wągrowcu prowadzi księgę wieczystą numer PO1B/00048863/5.
POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI: 0,4320 ha
PRZEZNACZENIE: Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o powierzchni użytkowej lokali 130 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 56,64 m2 w złym stanie technicznym.
CENA WYWOŁAWCZA: 531 360 zł
TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU: Przetarg rozpocznie się 25 września 2020 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, sala konferencyjna II piętro, segment B.
WYSOKOŚĆ WADIUM: Wadium należy wnieść w formie pieniądza w wysokości 50 000 zł na rachunek Gminy Skoki numer 589065 0006 0040 0400 0185 0022 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie oddział Skoki do dnia 21 września 2020 r.
DANE TELEADRESOWE, POD KTÓRYMI MOŻNA UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETARGU:
Urząd Miasta i Gminy w Skokach, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki, tel. 618925814 a.urbaniak@gmina-skoki.plw.saukens@gmina-skoki.pl
Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Skokach na stronie www.gmina-skoki.pl
34023019
drukuj ogłoszenie