Ogłoszenie

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza przetargi na sprzedaż lokalu użytkowego, mieszkalnego, gospodarczego i nieruchomosści gruntowych.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Poznań, wielkopolskie
Numer ogłoszenia
34023127
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
Al. Niepodległości 34
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ

SzczegółyZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO ogłasza:
I. Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 46 położonego w Kaliszu przy Al. Wojska Polskiego 185:
1. Oznaczenie nieruchomości: obręb 016 Śródmieście, arkusz mapy 1, działki nr: 14/1 o pow. 0,0408 ha, 15/1 o pow. 0,0453 ha, 16 o pow. 0,0626 ha, 53/1 o pow. 0,0329 ha. Na nieruchomości znajduje się lokal użytkowy nr 46 o pow. 87,80 m2, księga wieczysta KZ1A/00038901/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kaliszu.
2. Cena wywoławcza wynosi 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Koszty dodatkowe, nie podlegające licytacji: koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe.
3. Przetarg odbędzie się 30 września 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
4. Wysokość wadium wynosi 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
II. Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kowanówku przy ul. Sanatoryjnej (dz. nr 288/1)
1. Oznaczenie nieruchomości: obręb Dąbrówka Leśna, arkusz mapy 6, działka nr 288/1 o pow. 0.1031 ha, księga wieczysta KW nr PO1O/00000011/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Obornikach.
2. Cena wywoławcza wynosi 24.500,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych). Koszty dodatkowe, nie podlegające licytacji: koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe. Do wylicytowanej kwoty nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
3. Przetarg odbędzie się 30 września 2020 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, XI piętro, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
4. Wysokość wadium wynosi 2.400, 00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).
III. Piąty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kowanówku przy ul. Sanatoryjnej (dz. nr 288/3)
1. Oznaczenie nieruchomości: obręb Dąbrówka Leśna, arkusz mapy 6, działka nr 288/3 o pow. 0,8495 ha, księga wieczysta KW nr PO1O/00000011/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Obornikach.
2. Cena wywoławcza wynosi 170.000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych). Koszty dodatkowe, nie podlegające licytacji: koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe. Do wylicytowanej kwoty nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
3. Przetarg odbędzie się 30 września 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, XI piętro, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
4. Wysokość wadium wynosi 17.000, 00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).
IV. Czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu gospodarczego nr 6 znajdującego się na nieruchomości położonej w Chodzieży przy ul. Noteckiej 32:
1. Lokal gospodarczy nr 6 o pow. 11,10 m2 w budynku garażowo - gospodarczym na nieruchomości oznaczonej: obręb Miasto Chodzież, arkusz mapy 16, działka nr 1241/3 o pow. 0,2168 ha, księga wieczysta PO1H/00027133/2 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Chodzieży. Dla lokalu mieszkalnego nr 6 nie została urządzona księga wieczysta.
2. Cena wywoławcza wynosi 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Koszty dodatkowe, nie podlegające licytacji: koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe.
3. Przetarg odbędzie się 30 września 2020 r. o godz. 11.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
4. Wysokość wadium wynosi 600,00 zł (słownie: sześćset złotych)
V. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Lesznie przy ul. B. Jeziorkowskiej 44:
1. Lokal mieszkalny nr 4 o pow. 65,3 m2 w budynku mieszkalnym na nieruchomości oznaczonej: obręb 0001 Gronowo, arkusz mapy 107, działka nr: 240/243 o pow. 0,1714 ha., księga wieczysta PO1L/00045307/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesznie. Dla lokalu mieszkalnego nr 4 nie została urządzona księga wieczysta.
2. Cena wywoławcza wynosi 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). Koszty dodatkowe, nie podlegające licytacji: koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe.
3. Przetarg odbędzie się 30 września 2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
4. Wysokość wadium wynosi 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).
VI. Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalu mieszkalnego nr 111 położonego w Lesznie przy ul. T. Sygietyńskiego 38:
1. Lokal mieszkalny nr 111 o pow. 17,72 m2 w budynku mieszkalnym na nieruchomości oznaczonej: obręb 0002 Leszno, arkusz mapy 41, działka nr 71 o pow. 0.2695 ha, księga wieczysta KW nr PO1L/00047608/3 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Lesznie. Dla lokalu mieszkalnego nr 111 nie została urządzona księga wieczysta.
2. Cena wywoławcza wynosi 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). Koszty dodatkowe, nie podlegające licytacji: koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty sądowe.
3. Przetarg odbędzie się 30 września 2020 r. o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, XI piętro, sala konferencyjna nr 1126, XI piętro.
4. Wysokość wadium wynosi 4.000, 00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wniesienie gotówką, wskazanych w niniejszym ogłoszeniu, wadiów na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Banku PKO B.P. S.A I Oddział w Poznaniu nr 74 1020 4027 0000 1302 0403 1241 do 25 września 2020 r. (ostateczna data wpływu wadium na konto Urzędu).
Szczegółowe ogłoszenia o przetargach dostępne są: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, na stronie internetowej www.umww.pl(zakładka Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży lub wynajęcia) i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu. Dodatkowych informacji o nieruchomościach będących przedmiotem przetargów udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, tel. (61) 626 65 55, 626 65 68, e-mail dg.sekretariat@umww.pl.
34023127
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: