Ogłoszenie

Przetarg na zbycie nieruchomości po byłym Posterunku Energetycznym położonej w miejscowości Głogów, przy ul. Wierzbowej 2

dolnośląskie, Legnica

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Legnica, dolnośląskie
Powierzchnia
655 m2
Numer ogłoszenia
34023403
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-035 Legnica
Ulica
Podgórska
Osoba kontaktowa
TAURON DYSTRYBUCJA S.A., ODDZIAŁ W LEGNICY

Szczegóły/
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
w Przetargu nieograniczonym
TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie,
Oddział w Legnicy, ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.575.920,52 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000073321
ZAPRASZA

do przetargu na zbycie nieruchomości po byłym Posterunku Energetycznym położonej w miejscowości Głogów, przy ul. Wierzbowej 2, w skład której wchodzi:
- działka gruntu nr 46/3 o powierzchni 655 m?, na której znajduje się budynek
po byłym Posterunku Energetycznym Głogów Teren, budynek garażowy oraz budowle (ogrodzenie, maszt na flagi),
- działka nr 46/5 o powierzchni 14 m? - niezabudowana.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1G/00098282/4.
Cena wywoławcza: 290 000,00 zł netto + należny podatek VAT
(słownie złotych: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100)
/ /
Warunki przetargu wraz z pełną informacją dotyczącą przedmiotu przetargu zostały opublikowane na stronie internetowej www.tauron-nieruchomosci.pl
NIP 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.575.920,52 zł
TAURON Dystrybucja S.A. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
ul. Podgórska 26A XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
31-035 Kraków pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
34023403
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: