Ogłoszenie

Maczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje o licytacji nieruchomości położonych w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoxzonych

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Warszawa, mazowieckie
Numer ogłoszenia
34022343
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-07-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-513 Warszawa
Ulica
Felińskiego
Osoba kontaktowa
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE

SzczegółyOBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01 września 2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie Drugiego Mazowieckiego Urzędu w Warszawie przy ul. Stawki 2 w Warszawie w Sali konferencyjnej na XV piętrze odbędzie się
pierwsza licytacja
niżej wymienionych nieruchomości:
Lp.Określenie nieruchomościKwota oszacowania brutto (zł)Cena wywołania brutto(zł)Wadium (zł)
1Lokal mieszkalny o pow. 137 m2, położony w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 72/196, , dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze WA6M/00435247/0,1 685 200.001 263 900.00168 520.00
2Lokal niemieszkalny użytkowy o pow. 313,80 m2, położony w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 72/U32, , dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze WA6M/00465818/3,4 367 100.003 275 325.00436 710.00
3Lokal niemieszkalny użytkowy (garaż) o pow. 1810,76 m2, położony w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 72/Garaż 1B, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze WA6M/00464732/9,1 233 100.00924 825.00123 310.00
4Lokal niemieszkalny użytkowy o pow. 30 m2, położony w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 72/U24A, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze WA6M/00468660/1,372 200.00279 150.0037 220.00
5Lokal niemieszkalny użytkowy o pow. 280 m2, położony w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 72/29, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze WA6M/00468661/8,866 400.00649 800.0086 640.00
6Lokal niemieszkalny użytkowy o pow. 216 m2, położony w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 72/24, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze WA6M/00468659/1,3 018 600.002 263 950.00301 860.00
7Lokal niemieszkalny użytkowy o pow. 1255,90 m2, położony w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 72/U56, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze WA6M/00478397/9,13 856 300.0010 392 225.001 385 630.00
8Lokal niemieszkalny użytkowy (garaż) o pow. 4696,16 m2, położony w Warszawie, Al. Stanów Zjednoczonych 72/GARAŻ4,dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze WA6M/00484353/43 802 100.002 851 575.00380 210.00
Kolejność sprzedaży nieruchomości zostanie ustalona w dniu licytacji.
Warunkiem przystąpienia do licytacji jest złożenie wadium. Wadium wynosi 1/10 sumy oszacowania. Wadium składa się w gotówce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny. Wadium można też wnieść na rachunek bankowy organu egzekucyjnego: NBP O/O Warszawa 27 1010 1010 0164 3413 9120 1000 z dopiskiem "wadium". Przy wpłacie na rachunek wadium uznaje się za złożone, jeżeli wpłata zostanie uznana na rachunku organu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji.
Nieruchomość można oglądać w terminie 14 dni przed dniem licytacji w godz. 13.00- 15.00 w dni robocze. W tym terminie można także przeglądać w siedzibie urzędu skarbowego akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym nieruchomości po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 22 8607219.
Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu lub telefonicznie pod nr telefonu 22 860 72 19 w godz. 8:00 do 15:45 w dni robocze.
Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyny.
34022343
drukuj ogłoszenie