Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości PIECEXPORT-PIECBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ogłasza przetarg na sprzedaż lokalu

śląskie, Dąbrowa Górnicza

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Dąbrowa Górnicza, śląskie
Powierzchnia
62,7 m2
Cena
151 589 zł
Numer ogłoszenia
159551
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
25-08-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółySyndyk masy upadłości PIECEXPORT-PIECBUD S.A. w upadłości likwidacyjnej

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nr 95, o powierzchni użytkowej 62,70 m2, położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Grynia 7, usytuowanego na 2 piętrze, na nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 149/4, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze KA1D/00057815/5, dla którego to lokalu nie utworzono odrębnej księgi wieczystej, za cenę wywoławczą nie niższą niż 100% wartości oszacowania tj. 151.589,00 zł netto.

Oferty należy składać zgodnie z regulaminem przetargu, wyłącznie na piśmie, w biurze syndyka w Katowicach przy ul. Jesionowej 22 (40-158 Katowice), w zaklejonych kopertach, w terminie 2 tygodni od daty ukazania się ogłoszenia o przetargu w prasie.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej Wadium należy wpłacać do końca dnia roboczego poprzedzającego dzień upływu terminu składania ofert.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym, które odbędzie się w dniu 29 września 2020 r. o godzinie 10:30 w budynku Sądu Rejonowego Katowice- Wschód w Katowicach przy ulicy Lompy 14 w sali numer 12.

Pozostałe wymogi oferty oraz regulacje dotyczące procedury sprzedaży przedmiotu przetargu znajdują się w regulaminie przetargu. Regulamin przetargu oraz operat szacunkowy są udostępnione w Katowicach przy ul. Jesionowej 22. Informacji dotyczących przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 32 506 58 74, 32 506 58 75 lub 600 327 429.

 

drukuj ogłoszenie