Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Rumi ogłosił przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi przy ul. Wyżynnej

pomorskie, Rumia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Wyżynna, Rumia, pomorskie
Powierzchnia
1 779 m2
Cena
800 000 zł
Numer ogłoszenia
34031219
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-08-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
84-230 Rumia
Ulica
Sobieskiego 7
Osoba kontaktowa
Gmina Miejska Rumia

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W RUMI, PRZY UL. WYŻYNNEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ RUMIA
Burmistrz Miasta Rumi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi przy ul. Wyżynnej, składającej się z działki nr 35/23 o powierzchni 776m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00032160/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, działki nr 62/1 o powierzchni 63m2, zapisanej w księdze wieczystej KW GD1W/00033853/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, działki nr 396/3 o powierzchni 834m2 i działki nr 56/4 o powierzchni 106m2, zapisanych w księdze wieczystej KW GD1W/00032160/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, o łącznej powierzchni 1779 m2, obręb 19.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonym Uchwałą Nr VI/58/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Rumi zwanego "Wzgórzem Markowca" zmienionym Uchwałą Nr III/48/2019 Rady Miejskiej Rumi z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru położonego w Rumi, zwanego "Wzgórzem Markowca" dla stref 1.MN/MW, 2. MN/MW, 3. MW/U i części strefy 34. KDD, działki nr nr 35/23, 62/1, 396/3 i 56/4 leżą w terenie oznaczonym symbolem 1.MN/MW - co oznacza, że jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej; niewielki fragment dz. nr 396/3 - oznaczony jest symbolem 34.KDD - co oznacza teren ulic dojazdowych.
Działy III i IV księgi wieczystej KW GD1W/00032160/9 jest wolny od wpisów i zobowiązań.
Dział IV księgi wieczystej KW GD1W/00033853/1 jest wolny od wpisów i zobowiązań, zaś w dziale III figuruje jeden wpis i jedno ograniczone prawo rzeczowe.
Cena wywoławcza 800.000,00 zł netto. Wadium 80.000,00 zł - wnoszone w pieniądzu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbędzie się, w dniu 6 listopada 2020 roku od godziny 12 00, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, pok. 100.
Wadium należy wnieść do dnia 2 listopada 2020 roku w pieniądzu. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony 23 % podatek VAT.
Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rumi, 84-230 Rumia ul. Sobieskiego 7 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Rumi: www.bip.rumia.pli https://rumia.eu
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, pok. 103, tel. 58/679-65-24, we wskazanych godzinach: poniedziałek w godz. 9 00 - 17 00, wtorek, środa i piątek w godz. 7 30 - 15 30.
34031219
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: