Ogłoszenie

Wójt Gminy Stężyca ogłasza przetarg ustny na sprzedaż działek położonych w Stężycy

pomorskie, Stężyca

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Stężyca, pomorskie
Powierzchnia
21 453 m2
Cena
425 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
05-11-2020
Numer ogłoszenia
34032073
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-08-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
83-322 Stężyca
Ulica
Parkowa 1
Osoba kontaktowa
Urząd Gminy Ustka

SzczegółyWÓJT GMINY STĘŻYCA
ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca, woj. pomorskie
tel.(58/ 882 89 40), bip.gminastezyca.pl
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niżej opisanych działek, stanowiących własność Gminy Stężyca:
Lp.Nr działkiObrębNr KWPow. haCena wywoławcza
w zł - netto
Wadium
w zł
1.167/4StężycaGD1R/00031773/80,29425.000,0042.500,00
112/53GD1R/00038744/52,1424
Zgodnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr VII/73/2007 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Stężyca- Śnice (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r., Nr 130, poz. 2346) wyżej wymienione działki wchodzą w skład terenu oznaczonego symbolem: 001b-P, co oznacza: "teren zabudowy produkcyjno-usługowej i rzemieślniczej". W celu uzyskania szczegółowych ustaleń planu zagospodarowania dla w/w działek należy wystąpić z wnioskiem o wydanie wypisu i wyrysu. Sposób zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.
I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 5 listopada 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, (pok. narad, nr 125, I p.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i formie podanych w ogłoszeniu.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu na konto Banku Spółdzielczego w Kościerzynie nr konta 62 8328 0007 2001 0008 3957 0003 do 29 października 2020 r. z dopiskiem "Przetarg Stężyca, dz. nr 167/4 i 112/53 " (dzień wpływu środków na konto Gminy).
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stężyca,
- na tablicy ogłoszeń Sołectwa Stężyca,
- strona internetowa gminy, bip.gminastezyca.pl,
- prasa lokalna.
Wójt zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Stężyca, w godzinach pracy Urzędu, tel. (58) 882 89 61, email: krynkiewicz@gminastezyca.pl.
34032073
drukuj ogłoszenie