Ogłoszenie

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste Zespołu Dworsko-Parkowego wraz z Folwarkiem, położonego w Rusocinie

pomorskie, Rusocino

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rusocino, pomorskie
Cena
4 674 600 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
04-11-2020
Numer ogłoszenia
34033028
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
03-09-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
83-000 Juszkowo
Ulica
Zakątek 1
Osoba kontaktowa
Urząd Gminy Pruszcz Gdański

SzczegółyWÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI
ogłasza przetarg ustny nieograniczony (licytacja)
na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat zabytkowej nieruchomości gruntowej położonej w Rusocinie obejmującej "Zespół Dworsko - Parkowy wraz z Folwarkiem" z równoczesną sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynków i urządzeń, z wyłączeniem sieci przesyłowych zlokalizowanych na terenie nieruchomości.
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
1. Oznaczenie nieruchomości:
Zabytkowa nieruchomość składająca się z dwóch działek, które w ewidencji gruntów oznaczone są jako działka nr 194/43 o pow. 10,8848 ha i działka nr 194/41 o pow. 1,6238 ha, położone w Rusocinie, obręb geodezyjny Łęgowo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział III Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr GD1G/00077489/4.
2. Informację o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste
Nieruchomość oddawana jest w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat.
3. Cena wywoławcza:
4 674 600,00 zł, w tym:
- cena gruntu wynosi: 4 179 100,00 zł (+VAT)
- cena budynków wynosi: 495 500,00 zł
4. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się dnia 4 listopada 2020 roku (środa) o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Zakątek 1 w Juszkowie.
5. Wysokość wadium:
467 460,00 zł, płatne w pieniądzu w terminie do dnia 30 października 2020 r. na konto Gminy Pruszcz Gdański - Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim nr 83 8335 0003 0116 5885 2000 0005 z dopiskiem "przetarg Rusocin dz. nr 194/43 i nr 194/41".
6. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pruszcz Gdański, strona internetowa www.pruszczgdanski.pl, BIP www.pruszczgdanski.bip.net.pl
7. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:
Referat Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy, tel. 58 692-94-83, e-mail: sekretariat@pruszczgdanski.pl
WÓJT
Magdalena Kołodziejczak
34033028
drukuj ogłoszenie