Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza pierwszy przetarg ustny na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Ostródzie przy ul. Gustawa Gizewiusza

warmińsko-mazurskie, Ostróda

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Gustawa Gizewiusza, Ostróda, warmińsko-mazurskie
Powierzchnia
31 576 m2
Cena
1 724 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
19-11-2020
Numer ogłoszenia
34033140
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
14-100 Ostróda
Ulica
Adama Mickiewicza 24
Osoba kontaktowa
Urząd Miejski w Ostródzie

SzczegółyOstróda, dnia 4 września 2020r.
Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Burmistrz Miasta Ostróda ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obr. 4 m. Ostróda przy ul. Gustawa Gizewiusza, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele usługowe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek 71/2 oraz 66/3, o łącznej powierzchni 3,1576 ha, księga wieczysta EL1O/00031710/9.
Cena wywoławcza brutto - 1.724.000,00 zł.
Wadium - 300.000,00 zł.
Przetarg odbędzie się o godzinie 1200, w dniu 19.11.2020r. w sali nr 208 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, przy ul. Adama Mickiewicza 24.
Wadium w PLN należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub na konto w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 91203000451110000002447620, do dnia 23.11.2020r. Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Adama Mickiewicza 24, umieszczono na stronie internetowej urzędu (www.ostroda.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.ostroda.warmia.mazury.pl/
Informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Ostródzie, tel. (0-89) 642-94-72.
34033140
drukuj ogłoszenie