Ogłoszenie

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej

małopolskie, Olkusz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Długa, Olkusz, małopolskie
Powierzchnia
1 350 m2
Cena
168 759 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
07-10-2020
Numer ogłoszenia
34033317
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
32-300 Olkusz
Ulica
Rynek
Osoba kontaktowa
GMINA OLKUSZ

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLKUSZ
Rynek 1
ogłasza II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Olkuszu przy ul. Długiej.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość składająca się z działki o numerze 595/11, położona w Olkuszu (obręb Pomorzany) przy ulicy Długiej, o powierzchni 0,1350 ha. Nieruchomość położona jest w otoczeniu terenów usługowo-przemysłowych, usługowo-handlowych (Parku rekreacyjno-krajobrazowego Skate Park), zieleni oraz w dalszej odległości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość tworzy działka w kształcie wąskiego -szerokość 8m, długość ok. 180m - przydrożnego pasa zieleni. Działka niezabudowana, nie ogrodzona, w większości zakrzaczona i zachwaszczona, częściowo porośnięta trawą, częściowo samosiejkami, teren nierówny, lekko pofałdowany. Przez działkę - wzdłuż, przebiega rów odwadniający, oraz media: gaz, kanalizacja, woda. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi publicznej asfaltowej- ulicy Długiej.
Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części dzielnicy północnej i zachodniej dzielnicy przemysłowej Olkusza zatwierdzona Uchwałą Nr IX/104/2011 z dnia 14.06.2011r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 357, poz. 3021 z dnia 14.07.2011r.) działka nr ewidencyjny 595/11 położona w Olkuszu przy ul. Długiej znajduje się w terenie oznaczonym symbolem: "B1aUC" - opisanym jako: "Tereny zabudowy usługowej i/lub rozmieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2". Ponadto działka znajduje się w granicy terenu górniczego ZGH Bolesław, w rejonie oddziaływania tzw. "starego kopalnictwa"- teren kategorii "B".
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 168 750,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Postąpienie ceny nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 33 750 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) w terminie do dnia 07.10.2020r. włącznie na konto Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w Banku Pekao SA O/Olkusz nr: 03 1240 4748 1111 0000 4868 9878.
Przetarg odbędzie się w dniu 13.10.2020r. o godzinie 11.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, sala narad - parter.
Pełny tekst ogłoszenia o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Olkusz obok pok. 207, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu www.umig.olkusz.plw dziele Nieruchomości oraz
www.bip.malopolska.pl/umigolkusz
w dziale: zamówienia publiczne i ogłoszenia różne.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta i Gminy Olkusz w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju 125, tel. 32 6260125.
34033317
drukuj ogłoszenie