Ogłoszenie

Burmistrz Międzyzdrojów ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej 94 w Międzyzdrojach

zachodniopomorskie, Międzyzdroje

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Międzyzdroje, zachodniopomorskie
Powierzchnia
3 691 m2
Cena
2 105 760 zł
Numer ogłoszenia
34034578
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
72-500 Międzyzdroje
Ulica
Książąt Pomorskich
Osoba kontaktowa
GMINA MIĘDZYZDROJE

SzczegółyWyciąg z ogłoszenia o przetargu na sprzedaż nieruchomości
stanowiącego załącznik do zarządzenia Burmistrza
Międzyzdrojów nr 190/RI/2020 z dnia 7 września 2020 r.
BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW OGŁASZA
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej 94 w Międzyzdrojach , stanowiącej działkę nr 487/25, obręb 19 miasta Międzyzdroje, o powierzchni 3.691 m ?, dla której Sąd Rejonowy w Świnoujściu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SZ1W/00026558/9
Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ulicy Książąt Pomorskich 5.
CENA WYWOŁAWCZA wynosi 2.105.760,00 zł (słownie: dwa miliony sto pięć siedemset sześćdziesiąt złotych). Cena zawiera podatek VAT w stawce 23% tj. 393.760,00 zł. (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt złotych).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w terminie do dnia 12 listopada 2020 r. (włącznie) wadium w wysokości 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) przelewem na konto Urzędu Miejskiego; za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływów środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach prowadzony przez: PKO BANK POLSKI, nr rachunku: 44 1020 4795 0000 9702 0416 4349.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach przy ulicy Książąt Pomorskich 5, pokój nr 18 lub telefonicznie pod numerem 91 327 56 66 lub 91 327 56 32.
Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Międzyzdrojach www.miedzyzdroje.pl
- w Biuletynie Informacji Publicznej.
34034578
drukuj ogłoszenie