Ogłoszenie

Prezydent Miasta Słupska ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki nr 245, położonej w Słupsku przy ul. Malinowej

pomorskie, Słupsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Malinowa, Słupsk, pomorskie
Powierzchnia
2 781 m2
Cena
400 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
16-11-2020
Numer ogłoszenia
34034604
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
76-200 Słupsk
Ulica
Pl. Zwycięstwa 3
Osoba kontaktowa
Miasto Słupsk

SzczegółyTeraz MALINOWA
WYBIERAM SŁUPSK !
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Prezydent Miasta Słupska ogłasza
przetarg na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Słupska
Dobre Miejsce na Twój biznes!
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie 4 miasta Słupska działka nr 245 o pow. 0,2781 ha przy ulicy Malinowej.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00032235/8.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 400.000,- zł,
wadium 40.000,- zł
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Sportowa-Bauera" przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: usług nieuciążliwych (05.12.Un).
Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2020 r. o godz. 1200 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 10.11.2020 r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.
Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku obok pok. 215, opublikowana na stronie internetowej www.slupsk.ploraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami pokój 215, pod nr tel. 59 8488472.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
34034604
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: