Ogłoszenie

Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki nr 692, położonej w Słupsku przy ul. Przemysłowej

pomorskie, Słupsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Przemysłowa, Słupsk, pomorskie
Powierzchnia
4 461 m2
Cena
850 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-11-2020
Numer ogłoszenia
34035831
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
76-200 Słupsk
Ulica
Pl. Zwycięstwa 3
Osoba kontaktowa
Miasto Słupsk

SzczegółyWYBIERAM SŁUPSK!
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Przemysłowej
DZIAŁKA NIEZABUDOWANA-miejsce na TWÓJ biznes!
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana - obręb 12 działka 692 o pow. 4.461m?, dla powyższej działki prowadzona jest Księga Wieczysta SL1S/00038011/4
Cena wywoławcza wynosi 850.00,00zł, wadium 85.000,00zł
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Przemysłowa" przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, tereny zabudowy usługowej 01.28.MW,U.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2020r. o godz. 1100 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.)
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12.11.2020r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.
Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl(mapa i plan zagospodarowania)
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
34035831
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: