Ogłoszenie

Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki nr 675, położonej w Słupsku przy ul. Chabrowej

pomorskie, Słupsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Chabrowa, Słupsk, pomorskie
Powierzchnia
5 145 m2
Cena
700 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
17-11-2020
Numer ogłoszenia
34035819
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
76-200 Słupsk
Ulica
Pl. Zwycięstwa 3
Osoba kontaktowa
Miasto Słupsk

SzczegółyWYBIERAM SŁUPSK!
WYCIĄG Z OGŁOSZENIAo I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Chabrowej
DZIAŁKA NIEZABUDOWANA-miejsce na TWÓJ biznes!
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana - obręb 14 działka 675 o pow. 5145m?, dla powyższej działki prowadzona jest Księga Wieczysta SL1S/00084725/9
Cena wywoławcza wynosi 700.000,00zł, wadium 70.000,00zł
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Przy Lesie" przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny usług oświaty, kultury, zdrowia i administracji.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.11.2020r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.)
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 12.11.2020r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.
Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl(mapa i plan zagospodarowania)
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
34035819
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: