Ogłoszenie

Przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku przy ul. Estońskiej

pomorskie, Słupsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Estonia, Słupsk, pomorskie
Powierzchnia
36 723 m2
Cena
3 200 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
18-11-2020
Numer ogłoszenia
34035834
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
76-200 Słupsk
Ulica
Pl. Zwycięstwa 3
Osoba kontaktowa
Miasto Słupsk

SzczegółyWYBIERAM SŁUPSK!!!
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Słupska, położonej w Słupsku przy ulicy Estońskiej
DZIAŁKA NIEZABUDOWANA - miejsce na TWÓJ dom!
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana w obrębie 4, w skład nieruchomości wchodzą działki nr 47/9, 47/11, 47/12, 47/13, 47/14 o łącznej pow. 36.723m?, dla powyższych działek prowadzona jest Księga Wieczysta SL1S/00032235/8.
Cena wywoławcza wynosi 3.200.000,00zł, wadium 320.000,00zł
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek Vat
Przedmiotowa nieruchomość znajduje się na obszarze miasta objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Owocowa B" na terenie o funkcji: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (2.2.MN).
Przetarg odbędzie się w dniu 18.11.2020r. o godz. 10?? w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (IIp.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 13.11.2020r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011.
Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz na stronie internetowej www.slupsk.pl(mapa i plan zagospodarowania).
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w pokoju 215 tut. urzędu lub telefonicznie 59 84 88 410.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
34035834
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: