Ogłoszenie

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza przetarg na sprzedaż neizabudowanej działki nr 21/21, położonej w Tczewie przy ul. Rokickiej

pomorskie, Tczew

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rokicka, Tczew, pomorskie
Powierzchnia
2 231 m2
Cena
400 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
24-11-2020
Numer ogłoszenia
34036606
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
83-110 Tczew
Ulica
Pl. J. Piłsudskiego 1
Osoba kontaktowa
Gmina Miejska Tczew

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Tczew

1. Oznaczenie nieruchomości i funkcja w planie:
- grunt niezabudowany, położony w Tczewie przy ul. Rokickiej, oznaczony numerem działki 21/21 (obr. 11) o powierzchni 2231 m2 i zapisany w księdze wieczystej numer GD1T/00017465/4;
- działka jest zapisana w obrębie jednostki urbanistycznej oznaczonej w Planie symbolem O3- "Za wojskiem" należącej do strefy otwartej chronionej przed urbanizacją, w wyróżnionym terenie usługowym związanym z sąsiednim cmentarzem, oznaczonym w Planie symbolem O2U.
Zagospodarowania działki należy dokonać na warunkach określonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.
2. Cena wywoławcza: 400.000,00 zł netto
Do wylicytowanej w przetargu ceny sprzedaży netto zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi na dzień płatności przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (jedn. tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).
3. Termin i miejsce przetargu:
24-11-2020 r., godz. 1000, Urząd Miejski w Tczewie, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, sala nr 20 (I piętro)
4. Wysokość wadium: 40.000,00 zł
Wadium w pieniądzu musi wpłynąć na konto depozytowe Urzędu Miejskiego w Tczewie najpóźniej do dnia 17-11-2020 r.
5. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:
- tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego 1, II piętro
- strona internetowa:
www.bip.tczew.pl - zakładka Ogłoszenia - Przetargi
http://mtczew.e-mapa.net/ - zakładka Działki na sprzedaż
6. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:
Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym Urzędu Miejskiego w Tczewie Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (pokój 55, II piętro, tel. 58 77-59-364).
34036606
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: