Ogłoszenie

Prezydent Miasta Słupska ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Borchardta

pomorskie, Słupsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Borchardta, Słupsk, pomorskie
Powierzchnia
8 866 m2
Cena
490 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
20-11-2020
Numer ogłoszenia
34036338
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-09-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
76-200 Słupsk
Ulica
Pl. Zwycięstwa 3
Osoba kontaktowa
Miasto Słupsk

SzczegółyTeraz BORCHARDTA
WYBIERAM SŁUPSK !

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
Prezydent Miasta Słupska ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Miasta Słupska

Dobre Miejsce na Twój biznes!
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie 1 miasta Słupska przy ulicy Borchardta.
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SL1S/00074392/2.
nieruchomość składająca się z działki nr 38/47 o powierzchni 4501 m2 i działki nr 38/48
o powierzchni 4365 m2
cena wywoławcza 490.000,- zł, wadium 49.000,- zł
Do wylicytowanej ceny za nabycie nieruchomości zostanie doliczony należny VAT.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Portowa Wschód" działka nr 38/47 i działka nr 38/48 znajdują się na terenie o funkcji: produkcyjno-składowej, usługowej (08.16.P,U).
Przetarg odbędzie się w dniu 20.11.2020 r. o godz. 1000 w sali nr 212 Urzędu Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 (II p.).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 16.11.2020 r. na konto: Miasto Słupsk, mBank S.A. Nr 08 1140 1153 0000 2175 4200 1011. Pełna treść ogłoszenia została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słupsku obok pok. 215, opublikowana na stronie internetowej www.slupsk.ploraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Słupsku Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, Wydział Zarządzania Nieruchomościami pokój 215 pod nr tel.59 8488472.
Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny w trybie właściwym dla ogłoszenia.
34036338
drukuj ogłoszenie