Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Malborka ogłasza przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej działki nr 386, położonej w Malborku przy ul. Armii Krajowej 92

pomorskie, Malbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Armii Krajowej 92, Malbork, pomorskie
Powierzchnia
3 167 m2
Cena
508 014 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
10-12-2020
Numer ogłoszenia
34041419
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-10-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-200 Malbork
Ulica
Pl. Słowiański 5
Osoba kontaktowa
Miasto Malbork

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZ MIASTA MALBORKA
ogłasza w dniu 10 grudnia 2020 r. o godz. 10.00
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Malborka
? Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie 14 miasta Malborka przy Al. Armii Krajowej 92:
l.p.nr działkiPowierzchnia działkiKWcena wywoławcza brutto (VAT zw)
13860.3167 haGD1M/ 00022289/8508 014 zł
3. Warunki nabycia nieruchomości
Wadium w kwocie 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) płatne najpóźniej do 07 grudnia 2020 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w PKO BP SA Nr 60 1020 1811 0000 0402 0339 9631. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Miasta Malborka.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku, p. 232.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania - tel. 55 6290400 w. 458, 470, 471, 472 oraz w zakresie ochrony konserwatorskiej Miejski Konserwator Zabytków tel. 556290430. Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka i na stronie www.bip.malbork.pl
34041419
drukuj ogłoszenie