Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej właśność Miasta Łodzi

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Górnicza, 90-926, Łódź, łódzkie
Powierzchnia
1 986 m2
Cena
95 000 zł
Numer ogłoszenia
34045340
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-10-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
90-926 Łódź
Ulica
Piotrkowska
Osoba kontaktowa
Urząd Miasta w Łodzi

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA PREZYDENTA MIASTA ŁODZI
o ustnym przetargu nieograniczonym (licytacji) na sprzedaż:
I. nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:
Górniczej 42 i Górniczej bez numeru, obr. B-50, dz. nr: 133/7, 60/90 i 60/92 o łącznej pow. 1986 m2, KW nr LD1M/00132371/9.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 950 000 zł netto.
Wadium wynosi 95 000 zł.
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż działki nr 133/7 jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106). Cena nabycia działek nr 60/90 i 60/92 stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zarzewskiej 41, obr. G-4, dz. nr: 195/1 i 195/4, o łącznej pow. 1253 m2, KW nr LD1M/00140736/5.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 820 000 zł netto.
Wadium wynosi: 82 000 zł.
Nabycie nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie
art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).
płk. Jana Kilińskiego 200 i płk. Jana Kilińskiego bez numeru, obr. G-5, dz. nr 23/1
i 22/50 o łącznej pow. 1244 m?, KW nr nr LD1M/00111392/9 i LD1M/00138394/8.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 800 000 zł netto.
Wadium wynosi 80 000 zł.
Sprzedaż działki nr 22/50 będzie opodatkowana podatkiem VAT (obecnie wg stawki 23%), a opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działki nr 23/1 nastąpi zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Mrówczej bez numeru, obr. B-11, dz. nr 117/2, pow. 58 m2, KW nr LD1M/00084138/2.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5 500 zł netto.
Wadium wynosi: 1 100 zł.
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).
Ołowianej 62, obr. B-21, dz. nr: 47/1, 47/2 i 47/3 o łącznej pow. 682 m2, KW nr: LD1M/00223773/2, LD1M/00003443/2 i LD1M/00003444/9.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 220 000 zł netto.
Wadium wynosi: 44 000 zł.
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Nieruchomości zwolnione są z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).
II. Udziału Miasta Łodzi (? części) we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 16, obr. S-1, dz. nr 222, pow. 972 m2, KW nr LD1M/00001816/4.
Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 800 000 zł netto.
Wadium wynosi: 160 000 zł.
Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.106, 568, 1065 i 1106).
Przetarg odbędzie się w dniu 15 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 - duża sala obrad.
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁODZI O PRZETARGU zawierające szczegółowe informacje dotyczące przetargu wywieszone jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (IV p.).
Ogłoszenie publikowane jest również w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
https://bip. uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/ oraz na stronie
internetowej pod adresami: https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/ i https://nieruchomosci.uml.lodz.pl. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-43-31, 638-44-14, 638-47-81.
34045340
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: