Ogłoszenie

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Małopolskiej

śląskie, Jastrzębie Zdrój

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Jastrzębie Zdrój, śląskie
Cena
598 000 zł
Numer ogłoszenia
160404
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
19-11-2020

Ogłaszający

Województwo

Szczegóły


Wyciąg z ogłoszenia

PREZYDENTA MIASTA JASTRZĘBIE- ZDRÓJ

o drugim przetargu ustnym nieograniczonym

który odbędzie się w dniu 26 styczeń 2021 roku o godzinie 10:00 w sali 130 A, I piętro budynku Urzędu Miasta przy Al. Piłsudskiego 60 w Jastrzębiu-Zdroju na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Małopolskiej, stanowiących własność Miasta Jastrzębie-Zdrój, opisanych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 190/50 o pow. 0,1041 ha, 190/55 o pow. 0,0868 ha, 190/17 o pow. 0,0140 ha, obręb Jastrzębie Miasto, KW GL1J/00008666/2.

Cena wywoławcza w drugim przetargu wynosi 598 000,00 zł netto, wadium 60 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2020 roku poz. 106 z późn. zm.) objęta jest 23 % podatkiem VAT.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w określonej wyżej wysokości
z podaniem numeru działki, której wpłata dotyczy na konto 74 8470 0001 2001 0017 6125 0010 do dnia 19.01.2021 r. (data wpływu na konto). W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działki znajdują się w strefie U2 - usługi z dopuszczeniem handlu wielkoprzestrzennego o pow. Sali sprzedaży powyżej 2000 m2.

Warunki przetargu szczegółowo określa regulamin przetargu wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu. Ogłoszenie i Regulamin podlegają publikacji w BIP Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój i na stronie internetowej www.jastrzebie.pl, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości. Dodatkowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać w Wydziale Mienia i Nadzoru Właścicielskiego pok. 469 budynek B Urzędu Miasta w Jastrzębiu -Zdroju przy Al. Piłsudskiego 60, Tel 32- 47 85 273.

 

 

drukuj ogłoszenie