Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

mazowieckie, Aleksandrów łódzki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Aleksandrów łódzki, mazowieckie
Powierzchnia
6 802 m2
Cena
530 000 zł
Numer ogłoszenia
34052060
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
20-11-2020

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Plac Kościuszki
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

SzczegółyBURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na
przetarg ustny nieograniczony
Nieruchomość położona jest w Aleksandrowie Łódzkim,, obręb A-11
KWNr działkiPowierzchnia działkiPrzeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego
Cena działki nettoWADIUM:
1) do kiedy wpłacić
2) wysokość
Data i godzina przetargu
LD1G
/00049897/7
161/20,6802ha
B7.U-P530.000,00zł1) 20 stycznia 2021r.
2) 106.000,00zł
26 stycznia 2021r.
godz. 10.00
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, ( budynek B-I piętro, sala ślubów).
Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.
W przypadku wpłaty przelewem, wadium musi wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 20.01.2021r.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto
bankowe lub w kasie Urzędu.
Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl, na BIP-ie tut. Urzędu, w prasie ogólnokrajowej i biuletynie informacyjnym 40 i cztery.
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 112, tel. 42 270 03 54 i 42 270 03 53.
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargów jedynie z ważnych powodów.
34052060
drukuj ogłoszenie