Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Malborka ogłasza przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki nr 282/7, położonej w Malborku przy ul. Kruczej

pomorskie, Malbork

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Krucza, Malbork, pomorskie
Powierzchnia
1 829 m2
Cena
572 167 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
01-02-2021
Numer ogłoszenia
34054072
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-11-2020

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
82-200 Malbork
Ulica
Pl. Słowiański 5
Osoba kontaktowa
Miasto Malbork

SzczegółyWYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZ MIASTA MALBORKA
ogłasza w dniu 01 lutego 2021 r. o godz. 10.00 pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Malborka
1. Opis nieruchomości
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 16 miasta Malborka przy ul. Kruczej, mająca urządzoną księgę wieczystą KW GD1M/00005647/1:
l.p.adresNr działkiPow.cena wywoławcza brutto ( VAT zw)*
1ul. Krucza282/70.1829 ha572 167 zł
*Jeżeli dla nieruchomości zostanie wydana decyzja o warunkach zabudowy cena zostanie powiększona o należny podatek VAT
2. Warunki nabycia nieruchomości:
wadium w kwocie - 60 000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych) płatne najpóźniej do 28 stycznia 2021 r. przelewem na konto depozytowe Miasta Malborka prowadzone w PKO BP SA nr 60 1020 1811 0000 0402 0339 9631. Za datę zapłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na koncie Miasta Malborka.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Malborka Pl. Słowiański 5 w Malborku.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Rozwoju i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Malborka w godzinach urzędowania (tel. 556290400 w. 458, 470, 471, 472, 475 i w zakresie zabudowy w. 431, 432). Burmistrz Miasta Malborka zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. Pełny tekst ogłoszenia zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka i stronie www.bip.malbork.pl
34054072
drukuj ogłoszenie