Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Defalin Group S.A. ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Świebodzicach

dolnośląskie, Świebodzice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Świebodzice, dolnośląskie
Powierzchnia
21 444 m2
Cena
6 200 000 zł
Numer ogłoszenia
161164
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
04-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Defalin Group S.A. w Świebodzicach ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Towarowej 16.

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 21444 m2 obejmującej działki nr 50, 52, 53, dla których Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgi wieczyste o nr SW1S/00022427/5 i SW1S/00031170/4, zlokalizowanej w Świebodzicach przy ul. Towarowej 16, wraz z prawem własności budynków o łącznej powierzchni 14107,9 m2, za cenę nie niższą niż 6.200.000,00 zł (sześć milionów dwieście tysięcy złotych 00/100) netto.

Nieruchomość wyposażona jest w pełną infrastrukturę techniczną - woda, kanalizacja, gaz ziemny, energia elektryczna oraz sieć teleinformatyczną.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

- złożenie pisemnej oferty w zapieczętowanej kopercie z napisem „Przetarg" w terminie do 22 lutego 2021r. do godz. 15.00 wraz z deklaracją o pokryciu kosztów notarialnej umowy sprzedaży na adres 58-160 Świebodzice, ul. Strefowa 5.

Operat szacunkowy nieruchomości oraz możliwość jej oglądania, po wcześniejszym, uzgodnieniu telefonicznym terminu - nr telefonu 608 365 506 lub 728 952 238. Dodatkowe informacje na stronie internetowej Spółki www.defalin.com.pl - nieruchomość na sprzedaż - nieruchomość ul. Towarowa 16.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.02.2021 r.

Zainteresowany, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu zaproszony do ustalenia warunków umowy sprzedaży.

Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn.

drukuj ogłoszenie