Ogłoszenie

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Częstochowie

śląskie, Częstochowa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Częstochowa, śląskie
Cena
1 805 000 zł
Numer ogłoszenia
161184
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyBANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Zamawiający: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Przedmiot zamówienia: sprzedaż nieruchomości położonej w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 32 [województwo śląskie], w skład której wchodzi: prawo własności działki gruntowej nr 78 o powierzchni 0,0544 ha oraz prawo własności budynku użytkowego o powierzchni użytkowej 601,60 m². Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1C/00006787/4.

Przeprowadzenie przetargu: Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o obowiązujący Regulamin przetargu dostępny na stronie internetowej Banku: www.bankbps.pl,

Bank BPS S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienia bądź odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek Banku nr 94 1930 0005 9001 0000 0013 0459. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu 25.02.2021 do godz. 14:00. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Oferenta z Regulaminem przetargu i jego akceptacją.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: wynosi 1 805 000 zł brutto /słownie: jeden milion osiemset pięć tysięcy złotych/

 

Miejsce i termin składania ofert: Składane pisemne oferty winny zawierać informacje o oferencie oraz oświadczenia i dane szczegółowo określone w Regulaminie przetargu.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 26.02.2021 r. do godz.12:00

- drogą elektroniczną na adres mailowy:

przetarg@bankbps.pl, w tytule wiadomości proszę wpisać: „Przetarg - zakup nieruchomości Częstochowa ul. Waszyngtona 32."

- osobiście lub drogą pocztową na adres:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Departament Administracji

Ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

z dopiskiem: „ Przetarg - zakup nieruchomości Częstochowa ul. Waszyngtona 32."

 

Ofertom nadawane będą numery wg kolejności wpływu.

 

drukuj ogłoszenie