Ogłoszenie

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali niemieszkalnych położonych w Chełmie

lubelskie, Chełm

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Chełm, lubelskie
Powierzchnia
219 m2
Cena
920 000 zł
Numer ogłoszenia
161185
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
09-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto

Szczegóły


BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

Zamawiający: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Przedmiot zamówienia: sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokali niemieszkalnych położonych w Chełmie przy ul. Jedność 45A [województwo lubelskie], w skład którego wchodzi: prawo własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 165 m² i prawo własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 54,00 m². Oba lokale tworzą razem jedną funkcjonalną całość o łącznej powierzchni 219,00 m². Dla nieruchomości prowadzone są księgi wieczyste nr LU1C/00053222/0 i LU1C/00056926/6.

Przeprowadzenie przetargu: Przetarg przeprowadzony zostanie w oparciu o obowiązujący Regulamin przetargu dostępny na stronie internetowej Banku: www.bankbps.pl,

Bank BPS S.A. zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, unieważnienia bądź odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek Banku nr 94 1930 0005 9001 0000 0013 0459. Wadium powinno być wpłacone najpóźniej w dniu 25.02.2021 do godz. 14:00. Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Oferenta z Regulaminem przetargu i jego akceptacją.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: wynosi 920 000 00 zł brutto /słownie: dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych/

 

Miejsce i termin składania ofert: Składane pisemne oferty winny zawierać informacje o oferencie oraz oświadczenia i dane szczegółowo określone w Regulaminie przetargu.

Pisemne oferty należy składać w terminie do dnia 26.02.2021 r. do godz.12:00

- drogą elektroniczną na adres mailowy:

przetarg@bankbps.pl, w tytule wiadomości proszę wpisać: „Przetarg - zakup nieruchomości Chełm ul. Jedność 45A".

- osobiście lub drogą pocztową na adres:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Departament Administracji

Ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa

z dopiskiem: „ Przetarg - zakup nieruchomości Chełm ul. Jedność 45A".

 

Ofertom nadawane będą numery wg kolejności wpływu.

 

drukuj ogłoszenie