Ogłoszenie

Syndyk oferuje do sprzedaży prawo własności nieruchomości

lubelskie, Kolonia drzewce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
inne
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Kolonia drzewce, lubelskie
Cena
320 000 zł
Numer ogłoszenia
34072363
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
10-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
24-150 Nałęczów
Ulica
Drzewce Kolonia 121
Osoba kontaktowa
PW MICHAŁ OBEL W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk Masy Upadłości P.W. Michał Obel w Drzewcach Kolonii oferuje do sprzedaży
prawo własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 95/3 o pow. 0,4184 [ha], położoną w miejscowości Kolonia Drzewce, zabudowaną budynkiem mieszkalnym
o pow. użytkowej 149,71 [m?], dla której SR w Puławach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1P/00106145/6.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 320.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy).
Uwaga: budynek mieszkalny znajdujący się na nieruchomości posiada lokatorów.
Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości dostępny jest do wglądu w kancelarii syndyka.
Szczegółowe warunki konkursu ofert wraz z wymogami, jakim powinna odpowiadać oferta, dostępne są w kancelarii syndyka, w Lublinie ul. Pogodna 36/11, lub po przesłaniu zapytania na adres: przemyslaw.skipor@inlex.pl.
Pisemne oferty należy składać w Kancelarii Syndyka, ul. Pogodna 36 lok. 11 w Lublinie
w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia prasowego (decyduje data wpływu oferty
do kancelarii syndyka).
Dodatkowe informacje: 505-355-290, (81) 479 45 53
34072363
drukuj ogłoszenie