Ogłoszenie

Wyciąg z ogłoszenia na przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

łódzkie, Aleksandrów łódzki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Aleksandrów łódzki, łódzkie
Powierzchnia
6 802 m2
Cena
651 900 zł
Numer ogłoszenia
34072303
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Plac Kościuszki
Osoba kontaktowa
URZĄD MIEJSKI W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

SzczegółyBURMISTRZ ALEKSANDROWA ŁÓDZKIEGO
zamieszcza wyciąg z ogłoszenia na
przetarg ustny nieograniczony
Położenie nieruchomościKWNr działkiPowierzchnia działkiPrzeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego
Cena działki bruttoWADIUM:
1) do kiedy wpłacić
2) wysokość
Data i godzina przetargu
Aleksandrów Łódzki,
obręb A-11
LD1G
/00049897/7
161/20,6802ha
B7.U-P651.900,00zł1) 13 kwietnia 2021r.
2) 130.400,00zł
20 kwietnia 2021r.
godz. 10.00
Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim Plac Kościuszki 2, ( budynek B-I piętro, sala ślubów).
Wadium należy wpłacić gotówką lub przelewem w kasie Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim lub na konto Urzędu nr 37878000070000023110000009.
W przypadku wpłaty przelewem, wadium musi wpłynąć na konto tut. Urzędu najpóźniej do dnia 13.04.2021r.
Do wylicytowanej ceny został doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia przetargu przelewem na podane konto
bankowe lub w kasie Urzędu.
Ogłoszenie o przetargu publikowane jest na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej www.aleksandrow-lodzki.pl, na BIP-ie tut. Urzędu, w prasie ogólnokrajowej i biuletynie informacyjnym 40 i cztery.
Szczegółowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, pok. 112, tel. 42 270 03 54 i 42 270 03 53.
Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargów jedynie z ważnych powodów.
34072303
drukuj ogłoszenie