Ogłoszenie

Pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 17, wchodzącego w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
licytacja
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Rynarzewska 9, Poznań, wielkopolskie
Cena
164 850 zł
Numer ogłoszenia
34073089
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Kamiennogórska 26
Osoba kontaktowa
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce Bartosz Guzik

SzczegółyOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, Kancelaria Komornicza nr V w Poznaniu, podaje do publicznej wiadomości, że
25 marca 2021 r. o godz. 10:00
w sali nr 1.07 Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, Poznań, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 17 położonego w Poznaniu, przy ul. Rynarzewskiej 9, wchodzącego w skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald w Poznaniu, KW nr PO1P/00209370/3.
Suma oszacowania wynosi 219 800,00 zł, cena wywołania wynosi 164 850,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 21 980,00 zł, którą należy wpłacić: na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, gotówką w siedzibie kancelarii komornika; w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.
Rękojmię należy wpłacić w taki sposób, aby kwota rękojmi lub książeczka oszczędnościowa ze stosownym upoważnieniem znalazła się w dyspozycji komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.
Szczegóły na www.licytacje.komornik.pl.
34073089
drukuj ogłoszenie