Ogłoszenie

Burmistrz Dzierżoniowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Zatorzew Dzierżoniowie.

dolnośląskie, Dzierżoniów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
BATALIONÓW CHŁOPSKICH, Dzierżoniów, dolnośląskie
Powierzchnia
2 562 m2
Cena
435 000 zł
Termin składania ofert / przetargu / licytacji
23-04-2021
Numer ogłoszenia
34073139
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-02-2021

Ogłaszający

Województwo
Miasto
58-200 Dzierżoniów
Ulica
RYNEK 1
Osoba kontaktowa
GMINA MIEJSKA DZIERŻONIÓW

SzczegółyWyciąg z ogłoszeń o przetargach.

Burmistrz Dzierżoniowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w obrębie Zatorze przy ul. Batalionów Chłopskich w Dzierżoniowie.
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI- 122/69 obręb Zatorze o powierzchni 2 562 m2
KSIĘGA WIECZYSTA - KW Nr SW1D/00016234/6
CENA WYWOŁAWCZA netto - 435 000,00 zł + 23% podatku Vat
PRZEZNACZENIE - zabudowa usługowa
TERMIN PRZETARGU - 28.04.2021r. o godz. 11:00
MIEJSCE - sala nr 14 Urzędu Miasta Dzierżoniowa (I piętro)
WADIUM - 44 000,00 zł. należy wpłacić na konto Nr 50 9527 0007 0046 7773 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie do dnia 23.04.2021r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta.
Pełną informację dotyczącą nieruchomości oraz przetargów zawierają ogłoszenia o przetargach wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Dzierżoniowa, Rynek 1. Pełna treść ogłoszeń dostępna jest również na stronie internetowej http://um.dzierzoniow.pl- przetargi, w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.dzierzoniow.ploraz w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Architektury Urzędu Miasta - Biuro Obsługi Klienta stanowisko E, tel. 74 645-08-71.
34073139
drukuj ogłoszenie