Ogłoszenie

Trzeci przetarg ustny nieogranicozny na sprzedaż nieruchomości w obrębie Błonie, gm. Miękinia

dolnośląskie, Miękinia

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Tryb
przetarg
Rodzaj transakcji
sprzedaż
Adres nieruchomości
Miękinia, dolnośląskie
Powierzchnia
8 582 m2
Cena
462 200 zł
Numer ogłoszenia
34073985
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
17-02-2021

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
55-330 Miękinia
Ulica
KOŚCIUSZKI 41
Osoba kontaktowa
GMINA MIĘKINIA

SzczegółyWójt Gminy Miękinia
informuje, że w Urzędzie Gminy Miękinia, ul. Kościuszki 41, odbędzie się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w obrębie Błonie, KW Nr: WR1S/00030356/6, znajdującej się w strefie aktywności gospodarczej:
L.P.Nr działkiPow.CenaWysokośćTermin przetarguPrzeznaczenie
ogółemwywoławczawadiumpodstawowe
[ha][zł][zł]w MPZP
124/880,8582462 20046 00021.04.2021
godz. 10:00
zabudowa produkcyjna, bazy, składy, magazyny
Do ustalonej w wyniku przetargu ceny zostanie doliczony podatek VAT (obecna stawka wynosi 23%).
Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Miękinia, opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.miekinia.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.miekinia.pl.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Miękinia ul. Kościuszki 41 pok. 310 lub pod numerem telefonu 71 735 92 58, a także na stronie https://miekinia.e-geoportal.pl.
34073985
drukuj ogłoszenie